Toen ik op mijn 19de in aanraking kwam met yoga viel mij direct op wat een blije energie in het lichaam vrijkwam en hoe lang die energie door de dag heen nog voelbaar was; sprankelend, vitaal. Ook viel me op hoe het verhoogde bewustzijn van het lichaam en de geest ervoor zorgde dat ik het leven anders ging ervaren. Hoe gebeurtenissen minder greep hadden en lichaam en geest op een andere manier met deze gebeurtenissen omgingen.

Aan het eind van mijn yoga-docentenopleiding, die ik in 2009 afrondde, kwam ik in aanraking met het boek ‘Structurele Yogatherapie’ van een van de bekendste yogatherapeuten uit de Verenigde Staten Mukunda Stiles. Dit boek gaf een bevestiging van vermoedens die ik al langer had, namelijk dat yoga een gunstig effect kan hebben op het zelfgenezend vermogen van een mens. Ik besefte hoe yoga bij kon dragen aan het vergroten van welbevinden op lichamelijk en geestelijk gebied voor mensen die daar om wat voor reden van weggeraakt zijn.

Inmiddels heb ik dit boek opnieuw vanuit het Engels vertaald en ook het tweede boek ‘Ayurvedische Yogatherapie’ in het Nederlands uitgebracht. Je kunt ze bestellen via de linkjes rechts.

Zoals soms in een leven gebeurt herkende ik de boodschap achter de geschreven woorden in mijn eigen lichaam en geest; ik voelde een directe verbinding met de schrijver en de aandrang om hem koste wat kost op te zoeken en zijn lessen bij te wonen. In de periode van 2011 tot 2014 ben ik daarom meerdere malen naar San Francisco en Boston afgereisd, gedreven door dit verlangen, en heb ik alle trainingen gevolgd. In 2014 studeer ik af als yogatherapeut bij het Structural Yoga Therapy Center in San Francisco.

Tijdens mijn opleiding als yogatherapeut ontvouwde zich het diepe besef van wat ik het ‘grote geheim van yoga’ noem. Dat yoga, met als startpunt het lichaam en geest in de situatie zoals het nu is, van binnenuit openingen kan maken naar gebieden waar de toegang toe gesloten was; dat energie weer toegang krijgt tot deze gebieden en dat wat geblokkeerd was weer kan gaan stromen. Iemand, die op deze manier opnieuw in contact komt met de heelheid van lichaam en geest vindt hernieuwde energie en een terugkeer van het vertrouwen in het eigen lichaam. Dit kan leiden tot een vergroting van de kwaliteit van leven of zelfs totale genezing.

Sinds 2013 bied ik yogatherapie-consulten aan mensen met verschillende aandoeningen en achtergronden.

Sinds 2020 ben ik officieel gecertificeerd als Yogatherapeut bij de International Association for Yoga Therapists (IAYT).