Een yogatherapiebehandeling bestaat uit een aantal fases:

Intake

In een telefonische intake maken we kennis, bespreken we de aard van de klachten en bepalen we of yogatherapie een passende behandeling kan zijn.

 

 

Diagnose

Het eerste consult staat in het teken van de diagnose. Via een aantal metingen aan het lichaam komen we erachter wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en stellen we een beginpunt vast. Dit beginpunt dient als uitgangspunt om verder in het traject objectief te kunnen bepalen of er verbetering optreedt.

Een diagnoseconsult neemt tussen de 1,5 en 2 uur in beslag.

Behandelplan

Op basis van de diagnose stel ik een behandelplan op. Dit behandelplan bestaat uit lichamelijke oefeningen (bewegingen en houdingen) en/of ademhalingsoefeningen, die specifiek zijn afgestemd op de aard van de klachten en de mogelijkheden en beperkingen van het lichaam.

Afstemmen

In het tweede consult nemen we het behandelplan nauwkeurig door. Tijdens het uitvoeren van de oefeningen komt het vaak voor dat we specifieke aanpassingen ontdekken die ervoor zorgen dat deze nog beter aansluit bij de behoeften van het lichaam.

Het afstemmingsconsult duurt ongeveer 1,5 uur.

Oefenen

In de weken tussen de consulten voer je het oefenschema gemiddeld driemaal per week uit.  Een gemiddeld oefenschema neemt 30 – 45 minuten in beslag

Vervolgconsult

Om de twee à drie weken hebben we een consult waarin we de voortgang doornemen, oefeningen eventueel aanpassen of oefeningen vervangen door andere, die op een bepaald moment beter passen bij de ontwikkeling die het lichaam laat zien.

Een vervolgconsult duurt tussen de 1 en 1,5 uur.

Vervolgdiagnose

Na een aantal consulten voeren we opnieuw een diagnose uit om de ontwikkeling objectief te kunnen meten

De lengte van een yogatherapiebehandeling varieert. Ik adviseer cliënten om op zijn minst een basisprogramma te volgen, waarin een diagnose en drie vervolgconsulten zijn inbegrepen. Op deze manier krijgt het lichaam ongeveer twee maanden de tijd om aan de behandeling te wennen. Na die tijd kunnen we bepalen of een vervolg wenselijk is.

Kosten

Basisprogramma yogatherapie

Een basisprogramma bestaat uit een telefonische intake, een diagnose, afstemming en drie vervolgconsulten.

€ 180,00

Los consult yogatherapie

€ 50,00